TeamFlow

TeamFlow Marc Lammers

Bepaal met elkaar de TEAMWAARDEN:

1: Maximale Inzet (waar en wanneer wordt er maximale inzet gevraagd)

2: Focus (Waar moet de focus op liggen, waar heb je invloed op / waar moet de focus niet op liggen, waar heb je geen invloed op)

3: Eenheid (Wanneer en waar ben je een eenheid en hoe straal je dat uit)

4: Afspraken nakomen (Welke afspraken maak je met elkaar en kom je dus ook na)

Bepaal met elkaar de ambitie en de doelstelling van het team. Deze bestaat uit de Collectieve Ambitie en het gezamenlijke doel. Zorg voor een open communicatie, wederzijds commitment en een veilig klimaat. Probeer dit alles te bundelen en ga uit van ieder zijn kracht. Waarin ben jij goed!

Top College Marc Lammers

Piramide van Lencioni:

Laag 1: VERTROUWEN!!

Vertrouwen versus afwezigheid van vertrouwen

Om een goedlopend team te hebben zul je elkaar eerst moeten vertrouwen. Vertrouwen betekent ook dat teamleden zich kwetsbaar durven opstellen. Wanneer er fouten gemaakt worden moet dit openlijk worden toegegeven. Ook frustraties worden uitgesproken om de sfeer in het team gezond te houden.

Laag 2: CONFLICTEN!!

Productieve conflicten versus angst voor conflicten

De tweede laag richt zich op het hebben van conflicten — iets wat je als trainer-coach misschien liever uit de weg gaat. Maar toch zijn conflicten goed mits, zoals Van Zwam straks zal zeggen, je ze goed oplost.

Laag 3: BETROKKENHEID!!

Betrokkenheid versus gebrek aan inzet

Ongeacht de kant die je op wilt, moet elke speler bij het proces betrokken worden, ongeacht hoe groot zijn rol is. Wanneer er namelijk onduidelijkheden bestaan over de rolverdeling zullen spelers steeds minder inzet tonen. Wat doet hun bijdrage aan het teamproces er eigenlijk toe?

Laag 4: VERANTWOORDELIJKHEID!!

Verantwoordelijkheid versus vermijden van verantwoordelijkheid

De een na laatste laag behandelt het nemen van verantwoordelijkheid richting de groep. Wanneer er een ‘ieder-voor-zich’-cultuur heerst, zullen spelers binnen het team eerder bezig zijn met hun eigen belang. Het team heeft wel degelijk een verantwoordelijkheid als geheel. Het is belangrijk om ook in kleine dingen de verantwoordelijkheid te nemen. Is er een speler vaak te laat aanwezig en wordt daar niks van gezegd, dan is de kans groot dat in het vervolg de lat steeds lager wordt gelegd.

Laag 5: RESULTATEN!!

Resultaten versus onoplettendheid naar resultaten

Volgens Lencioni kom je nu pas aan bij de fases waarin resultaten kunnen worden behaald. Het gaat om stabiliteit: als de onderste vier lagen stabiel zijn, komen prestaties om de hoek kijken. In dit laatste deel van de piramide gaat het over het vermogen om het ‘ik’ opzij te zetten in belang van het team: het teambelang prevaleert het individuele belang. Lencioni geeft aan dat een belangrijke frustratie in een team de neiging van de teamleden is om zich meer te richten op iets anders dan de doelstellingen. Focus en vastberadenheid zijn noodzakelijk om tot goed resultaat te komen. Een gefocust team geniet van succes en minimaliseert individualistisch gedrag. In een groep waarbij de resultaten niet op de eerste plek komen zal het lastig worden om de doelstellingen te halen. Vaak krijgt het eigen belang dan voorrang op het collectief. Een persoon kan de eer op willen strijken voor prestaties die gedaan zijn door de hele groep. Ook hier kunnen weer frustraties uit ontstaan.

Interessante artikelen:

Advertentie
%d bloggers liken dit: