Life Kinetik

Gebruikmaken van Life Kinetik
Het sportbrein is heel goed te trainen. Het is bijvoorbeeld met specifieke software te doen. Dat kan een goede manier zijn om de hersenen te stimuleren. Daarnaast is het ook mogelijk om bewegingen na te bootsen die in de daadwerkelijke sport terugkomen, maar dan in de eigen ruime. De trainingsmethode die hierop gericht is, is Life Kinetik.

Life Kinetik is een methode die gericht is op het laten samenwerken van beide kanten van de hersenen. Hoe beter dit gaat, hoe sneller de speler kan denken en handelen. De methode wordt op allerlei plekken in de wereld al gebruikt. Het is dan ook niet alleen een methode die geschikt is voor topsporters. Ook bij de jeugd en ouderen of bij amateursporters in de volwassenleeftijd, is Life Kinetik goed te gebruiken. Het is een methode die het brein continu bezighoudt. Het spelen van leuke motorische spelletjes wordt voortdurende een beroep gedaan op de wijze van uitvoeren. Er zijn veel voorbeelden van oefeningen te geven.

Oefeningen van Life Kinetik
Het is goed mogelijk om verschillende oefeningen volgens de methode van Life Kinetik te doen. De deelnemers worden voortdurend uitgedaagd. Ze zijn niet alleen bezig met de voeten, maar net zo goed ook met de handen. Dit is een wetenschappelijk bewezen vorm. Dit is ook wel bekend onder de naam dual task, wat staat voor twee taken. Het is de bedoeling om naast de motorische taak ook een taak op het gebied van denken gelijktijdig te doen. Dat maakt het dus juist ook een grotere uitdaging.

Life Kinetik – Matthias NowakGericht op de sport
Het is belangrijk om te denken aan situaties die passen bij de sport. De motorische taak is dan een techniek die in de basis bij de sport hoort. Een voorbeeld daarvan is dribbelen. Daarnaast bestaan er ook denktaken, zoals het verwerken van informatie, het hebben van inzicht of het tijdig nemen van beslissingen. Wij een dual task oefening doet, moet dus beide kanten gelijktijdig aanpakken. Denk aan het hooghouden van een bal in combinatie met het maken van een rekensom. Het is dan zowel motorisch als cognitief een uitdaging. Wie dit goed uitvoert, heeft de cognitieve taak niet nodig voor de motorische taak en hoeft er dus niet over na te denken.

Kennis van specialisten benutten
Er is steeds meer kennis van specialisten te gebruiken. Denk aan trainer Jan Kluitenberg, met wie Ronald Koeman vaak werkt. Kluitenberg heeft veel kennis van fysieke training en periodisering op conditioneel vlak in het voetbal. Deze trainer gebruikt ook de methode van Life Kinetik in de trainingen. Het is belangrijk om de hersenen te vormen. Het samenwerken tussen de beide helften van de hersenen wordt gestimuleerd. Dit moet dan uiteindelijk in het voetbalspel terug zijn te zien. Bijvoorbeeld doordat er sneller oplossingen gevonden worden of dat niet altijd de gemakkelijkste weg wordt gekozen. Een oefening die veel wordt gekozen is het opgooien en vangen van twee balletjes met daarbij voor- of achteruitstappen.

Onderzoek naar effect Life Kinetik
De universiteit van Krakow in Polen heeft onderzoek naar Life Kinetik uitgevoerd. Daarbij gingen het om de effecten die de training heeft op voetballers. Er werden 48 spelers voor uitgekozen die in een groep voor de experimenten en een controlegroep werden verdeeld. De spelers hadden de leeftijd van 14 en 15 jaar. De onderzoeksgroep deed 75 sessies met Life Kinetik. Die duurden anderhalf uur per keer. Dit was de basis van het onderzoek. De onderzoeksresultaten werden hierna gecontroleerd.

De resultaten van het onderzoek
De controlegroep was ervoor om de resultaten te toetsen. Deze groep kreeg standaardvoetbaltrainingen voorgeschoteld. Er werd vooraf en na afloop gemeten wat de effecten zijn op de jonge spelers. Uit de resultaten blijkt dat de onderzoeksgroep er neurocognitief flink op vooruit was gegaan. Ze werden beter in het maken van beslissingen en zagen daardoor hun prestaties op het veld flink vooruitgaan.

Het trainen van de brein
Wie kiest voor de methode van Life Kinetik legt zich ook meer toe op het gericht trainen van het brein. Dit komt meer en meer voor in de sport. Daarvoor zijn bijvoorbeeld computergames ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk om op deze wijze te trainen. Wel is het jammer dat deze methodes vaak flinke kosten met zich meebrengen en niet voor iedereen toegankelijk zijn. Dit is het verschil met Life Kinetik. Dat is wel toegankelijk voor alle partijen. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat deze methode het brein stimuleert. Dit maakt het mogelijk om zowel het denken als het handelen in dezelfde training te stimuleren. Met vooruitgang die duidelijk zichtbaar wordt na het volgen van de trainingen.

Life Kinetik voetbal

Volgende pagina: Wat is teamontwikkeling

Advertentie
%d bloggers liken dit: